Oficiálna stránka obce Vyšná Jablonka

Motív
A
A
A

O obci

Vyšná Jablonka je obec na Slovensku v okrese Humenné. Prvýkrát sa spomína v liste o majetkoch Humenských pánov z roku 1436. Od počiatku to bola obec drevorubačov, čo sa zachovalo až do dnešného dňa, kde správu nad majetkom obce a súkromných vlastníkov prevzal po roku 1989 Urbariát Vyšná Jablonka. Už štvrté volebné obdobie je starostkou obce Emília Čopaková. Z niekdajších 700 obyvateľov (1828 – 91 domov; 678 obyvateľov) tu dnes žije len 50, prevažne dôchodcov.

V obci stával aj vodný mlyn, ktorý si dnes môžete obhliadnuť v expozitúre ľudovej architektúry Humenského múzea.

 

2. svetová vojna vo Vyšnej Jablonke

Druhá svetová vojna sa Vyšnej Jablonky týkala hlavne pri partizánskom boji. Dôležitou sa stala udalosť z 26.12.1944 kedy po predchádzajúcej akcii a následnému zaisteniu dôležitých informácií sa podarilo premôcť nemeckú armádu na slovensko-poľských hraniciach.

Keď partizáni opúšťali Vyšnú Jablonku nechali v nej len rozviedčikov Jozefa Šuhajdu a Michala Jacka, ktorí mali vyúčtovať peniaze obyvateľstvu za dodané potraviny. Tí, keď začali svoju prácu medzitým za krátky čas do obce bez zastavenia vtrhlo 11 nepriateľských tankov. Tankisti iba prešli dedinou z horného konca na dolný a hneď odišli. Rachot tankov vyľakal pritom kone rozviedčíkov, ktoré sa odtrhli od miesta, kde boli uviazaní a zutekali do lesa. Vycvičené oddielové kone sa však vrátili k partizánskemu oddielu.

Rozviedčici Šuhajda a Jacko dlho nerozmýšľali a pokúsili sa ukoristiť nové kone. To sa im aj podarilo. Pustili sa dole dedinou na hradskú a v tom objavili štyroch nemeckých jazdcov. Tí ale neboli v strehu, lebo boli posmelení predchádzajúcim presunom svojich tankov. Šuhajda a Jacko si na nich na vhodnom mieste počkali a všetkých zajali. Potom o polnoci ich na koňoch priviedli do tábora. Medzi zajatými nemeckými vojakmi bol feldvébel Otto Vilnes, ktorý vo vypovedaní povedal, že 82. divízna skupina, ktorej je príslušníkom, zaujme ráno 26.septembra pozície v priestore východných Beskýd s úlohou udržať ho do príchodu čerstvej 254. pešej divízie. Táto informácia postačovala partizánom, aby zmenili svoje rozhodnutie, ktoré predtým prijali.

Na základe tejto skutočnosti bolo rozhodnuté, že partizáni oddielu "Sergej" nedovolia 82.divíznej skupine príchod na priesmyk a udržia ho do príchodu Červenej armády.

K blížiacej sa sovietskej 271.streleckej divízie, veliteľom ktorej bol gen. V. N. Moložajev, vyslali partizáni spojky s úlohou upozorniť sovietske velenie so situáciou a súčasne, aby robili sprievodcov sovietskym armádnym jednotkám. Partizánsky zväzok začal urýchlene budovať obranné postavenie. Vybraný priestor na priesmyku mal výhodnú pozíciu, preto všetky podmienky nasvedčovali o úspechu. V danom prípade bolo potrebné udržať priesmyk niekoľko dní. Informácie, ktoré predtým poskytli nemeckí zajatci, sa potvrdili.

Ráno 26. septembra 1944 začali sa nemecké jednotky cez obec Vyšná Jablonka presúvať smerom k Lupkovskému priesmyku a v sile jedného práporu o 11. hodine dosiahli priesmyk. Partizáni nič netušiacich vojakov pustili na dostrel a mohutnou paľbou zmietli nepriateľský prápor. Uprostred južného svahu na utekajúcich nepriateľských vojakov partizáni pripravili pascu a tak bola v tento deň dovŕšená víťazná akcia.