Oficiálna stránka obce Vyšná Jablonka

Motív
A
A
A

Kontakt

Obecný úrad

Vyšná Jablonka 90

067 34 Nižná Jablonka

 

IČO: 00323772

 

Tel.číslo: 057 / 779 81 13

E-mail:  v.jablonka@centrum.sk

 

Kompetencie:
Obec Vyšná Jablonka je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

dobraobec.sk

dobraobec.sk
Švermova 1085/40
073 01 Sobrance
Slovenská republika

e-mail: info@dobraobec.sk