Oficiálna stránka obce Vyšná Jablonka

Motív
A
A
A

Voľby

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
2.10.2023
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR 2023
Detail dokumentu
Dátum 2.10.2023
Názov Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR 2023
26.6.2023
Informácie tykajúce sa volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konané 30.09.2023
Detail dokumentu
Dátum 26.6.2023
Názov Informácie tykajúce sa volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konané 30.09.2023
Popis Volebný okrsok, volebná miestnosť E-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie E-mailová adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
12.6.2023
Voľby do NR SR v roku 2023
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2023
Názov Voľby do NR SR v roku 2023
Popis Voľby do NR SR v roku 2023 Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený_v rusínskom jazyku
12.6.2023
Voľby do NR SR v roku 2023
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2023
Názov Voľby do NR SR v roku 2023
Popis Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený_v slovenskom jazyku
1.11.2022
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí
Detail dokumentu
Dátum 1.11.2022
Názov Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí
20.10.2022
Špeciálne hlasovanie
Detail dokumentu
Dátum 20.10.2022
Názov Špeciálne hlasovanie
3.10.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu PSK
Detail dokumentu
Dátum 3.10.2022
Názov Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu PSK
3.10.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov PSK
Detail dokumentu
Dátum 3.10.2022
Názov Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov PSK
21.9.2022
KOMUNÁLNE VOĽBY 2022 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce
Detail dokumentu
Dátum 21.9.2022
Názov KOMUNÁLNE VOĽBY 2022 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce
21.9.2022
KOMUNÁLNE VOĽBY 2022 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva
Detail dokumentu
Dátum 21.9.2022
Názov KOMUNÁLNE VOĽBY 2022 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva