Oficiálna stránka obce Vyšná Jablonka

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
19.1.2024
Oznámenie o strategickom dokumente „Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.1.2024
Dátum zvesenia 9.2.2024
Názov Oznámenie o strategickom dokumente „Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“
13.10.2023
Projekt realizovaný v spolupráci PSK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.10.2023
Názov Projekt realizovaný v spolupráci PSK
26.9.2023
Oznámenie o vykonaní manažmentových opatrení v k.ú. obce Vyšná Jablonka
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.9.2023
Dátum zvesenia 25.11.2023
Názov Oznámenie o vykonaní manažmentových opatrení v k.ú. obce Vyšná Jablonka
7.9.2023
„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021-2030“
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.9.2023
Dátum zvesenia 28.9.2023
Názov „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021-2030“
7.9.2023
„Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja“
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.9.2023
Dátum zvesenia 28.9.2023
Názov „Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja“
30.1.2023
Oznam _ Vyhlásenie ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku po nariadení likvidácie dedičstva
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.1.2023
Dátum zvesenia 30.4.2023
Názov Oznam _ Vyhlásenie ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku po nariadení likvidácie dedičstva