Oficiálna stránka obce Vyšná Jablonka

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
30.1.2023
Oznam _ Vyhlásenie ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku po nariadení likvidácie dedičstva
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.1.2023
Dátum zvesenia 30.4.2023
Názov Oznam _ Vyhlásenie ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku po nariadení likvidácie dedičstva