Oficiálna stránka obce Vyšná Jablonka

Motív

Aktuality / oznamy obce

Oznámenie o začatí konania
16.2.2024

súhlas na výrub drevín

Verejná vyhláška
28.12.2023

Rozhodnutie o schválení Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Humenné

Vtáčia chrípka
21.12.2023

MIMORIADNE NUDZOVE OPATRENIE

Určenia výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na území obce Vyšná Jablonka
19.12.2023

Informácia na účely určenia výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na svojom území

ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ ROK 2024
14.12.2023

Harmonogram vývozu KO na rok 2024 v obci Vyšná Jablonka

Rusínsky Silvester
7.12.2023

Rusínsky Silvester 13.01.2024

Oznámenie o začatí konania
23.11.2023

súhlas na výrub drevín

BENEFIČNÝ KONCERT
14.11.2023

BENEFIČNÝ KONCERT pre ľudí, ktorým domovy zničilo zemetrasenie

Projekt realizovaný v spolupráci PSK
18.10.2023

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

Výskyt inváznych druhov rastlín
5.9.2023

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt invazívneho druhu rastliny "Fallopia japonika" v katastri Vyšnej Jablonky.

Zmena termínu vývozu komunálneho odpadu.
30.8.2023

Pôvodný termín vývozu podľa harmonogramu 01.09.2023 (sviatok). Nový termín 04.09.2023.

Pozvánka
17.7.2023

Pravoslávna cirkevná obec Vyšná Jablonka Vás srdečne pozýva na ďakovnú slávnostnú svätú liturgiu

Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
12.7.2023

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú distribúciu elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.

"Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja"
13.6.2023

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznam
2.5.2023

Čistenie hraničného pruhu a kruhových plôch okolo hraničných znakov na štátnych hraniciach

Ochrana lesov pred požiarmi _ Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Humennom
31.3.2023

Opatrenie na predchádzanie vzniku požiarov v jarnom období

Žiadosť
27.12.2022

Finančná pomoc pri zabezpečení zvonov k pravoslávnemu chrámu

ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ ROK 2023
19.12.2022

ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ ROK 2023

Počet obyvateľov obce
3.8.2022

Počet obyvateľov obce

Emailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej (okrskovej) volebnej komisie
18.7.2022

Emailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej (okrskovej) volebnej komisie

Určenie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby  do organov samosprávy obcí a volieb do VUC pre r. 2022
18.7.2022

Určenie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do organov samosprávy obcí a volieb do VUC pre r. 2022

Utvorenie volebných okrskov a určenie počtu poslancov
12.7.2022

Utvorenie volebných okrskov a určenie počtu poslancov

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Humennom
27.6.2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Voľby do orgánov samosprávnych krajov
13.6.2022

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Voľby do orgánov samosprávy obcí
13.6.2022

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ ROK 2022
5.4.2022

Vývoz KO v Obci Vyšná Jablonka