Oficiálna stránka obce Vyšná Jablonka

Motív

Aktuality / oznamy obce

Výskyt inváznych druhov rastlín
5.9.2023

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt invazívneho druhu rastliny "Fallopia japonika" v katastri Vyšnej Jablonky.

Zmena termínu vývozu komunálneho odpadu.
30.8.2023

Pôvodný termín vývozu podľa harmonogramu 01.09.2023 (sviatok). Nový termín 04.09.2023.

Pozvánka
17.7.2023

Pravoslávna cirkevná obec Vyšná Jablonka Vás srdečne pozýva na ďakovnú slávnostnú svätú liturgiu

Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
12.7.2023

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú distribúciu elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.

"Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja"
13.6.2023

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznam
2.5.2023

Čistenie hraničného pruhu a kruhových plôch okolo hraničných znakov na štátnych hraniciach

Ochrana lesov pred požiarmi _ Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Humennom
31.3.2023

Opatrenie na predchádzanie vzniku požiarov v jarnom období

Žiadosť
27.12.2022

Finančná pomoc pri zabezpečení zvonov k pravoslávnemu chrámu

ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ ROK 2023
19.12.2022

ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ ROK 2023

Počet obyvateľov obce
3.8.2022

Počet obyvateľov obce

Emailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej (okrskovej) volebnej komisie
18.7.2022

Emailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej (okrskovej) volebnej komisie

Určenie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby  do organov samosprávy obcí a volieb do VUC pre r. 2022
18.7.2022

Určenie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do organov samosprávy obcí a volieb do VUC pre r. 2022

Utvorenie volebných okrskov a určenie počtu poslancov
12.7.2022

Utvorenie volebných okrskov a určenie počtu poslancov

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Humennom
27.6.2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Voľby do orgánov samosprávnych krajov
13.6.2022

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Voľby do orgánov samosprávy obcí
13.6.2022

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ ROK 2022
5.4.2022

Vývoz KO v Obci Vyšná Jablonka