Oficiálna stránka obce Vyšná Jablonka

Motív

Aktuality / oznamy obce

Žiadosť
27.12.2022

Finančná pomoc pri zabezpečení zvonov k pravoslávnemu chrámu

ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ ROK 2023
19.12.2022

ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ ROK 2023

Počet obyvateľov obce
3.8.2022

Počet obyvateľov obce

Emailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej (okrskovej) volebnej komisie
18.7.2022

Emailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej (okrskovej) volebnej komisie

Určenie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby  do organov samosprávy obcí a volieb do VUC pre r. 2022
18.7.2022

Určenie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do organov samosprávy obcí a volieb do VUC pre r. 2022

Utvorenie volebných okrskov a určenie počtu poslancov
12.7.2022

Utvorenie volebných okrskov a určenie počtu poslancov

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Humennom
27.6.2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Voľby do orgánov samosprávnych krajov
13.6.2022

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Voľby do orgánov samosprávy obcí
13.6.2022

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ ROK 2022
5.4.2022

Vývoz KO v Obci Vyšná Jablonka